Detroit Lakes, MN

1345 Highway 10 W
Detroit Lakes, MN 56501